vrijdag 8 maart 2013

Historische Dag voor Nederlandse Kottervisserij


6 Februari 2013 is wellicht een belangrijke dag voor de Nederlandse Kottervisserij. Er is een besluit genomen dat men gaat werken aan een totstandkoming van één beroepsorganisatie. De Nederlandse Vissersbond en Visned moeten samen verder gaan onder een andere beroepsorganisatie.

In de ledenraad van de Nederlandse Vissersbond heb ik om dit te bewerkstelligen volmondig ja gestemd. De roep van de leden  voor één organisatie is groot geworden en bestuurders dienen hier dan ook naar te luisteren.

Onze groep wordt steeds kleiner en door samen te gaan zal de beroepsgroep naar buiten toe zich sterker kunnen profileren. Ook zal het qua kostenefficiëntie beter worden.  Alle leden zullen hier baat bij hebben. Er zal echter nog veel moeten gebeuren  om te komen tot één organisatie maar er is afgesproken dat men zonder voorwaarden vooraf en op een vlotte manier hiermee aan de slag gaat. 


Discardban
Dan is er in de afgelopen periode door een besluit in de Europese Commissie een gedrocht voor de Noordzeevisserij gecreëerd; ‘’De discard ban”. Als ik hier aan denk maak ik mij ongerust over de uitvoerbaarheid van dit gebeuren.

Het betekent  dat er geen vis meer overboord gezet mag worden en dat alles wat gevangen wordt buiten de verplichte maten voor de vis en de vis waar geen quotum ter beschikking voor is, aangeland dient te worden.

Ikzelf ben van mening dat 25 tot 75 procent van overboord gezette vis het wel overleeft  en dat door de aanlandingsplicht voor discards de overlevingskans nihil is.

De visserman gaat dit bewijzen door experimenten uit te gaan uitvoeren. Vele schepen hebben zich hiervoor als vrijwilliger aangemeld, omdat men erin gelooft dat er wel overlevingskansen zijn voor de vis die niet meer over boord gezet mag worden.

Zelf denk ik dan bijvoorbeeld aan kortere vistrekken en veel water tijdens de verwerking.  Tevens wordt de visserman ook nog eens op hoge kosten gejaagd door dit besluit.

Door de jaren heen heeft de visserij bewezen dat zij de discardvangsten sterk naar beneden hebben gebracht en dat de beleidsbepalende mensen  meer naar de visserij hadden moeten luisteren voor alternatieven voor de ‘’De dicsard ban” Ik heb het idee dat de Nederlandse regering door de Europese commissie onder druk is gezet bij hun besluitvoering.

Door onjuiste besluitvorming ontstaan er problemen voor de visserman , waardoor het steeds moeilijker wordt om op een verantwoorde manier zijn boterham te verdienen. Het zijn hard werkende mensen die mede zorgdragen aan de voedselbehoefte van de mens. Helaas ondervindt men steeds meer tegenwerking.


Overleg visserij accountants en fiscalisten.
Op 6 maart heb ik weer om de tafel gezeten met de landelijke collega’s van het Visserij -kantorenoverleg  van samenwerkende accountants en fiscalisten. In dit overleg worden de fiscale aspecten die betrekking hebben op de visserij besproken.

De bedoeling hiervan is om tot elkaar te komen om fiscale zaken zoveel mogelijk uniform te behandelen, zodat wanneer er discussies ontstaan je je samen sterk kunt maken.

In dit overleg kwam naar voren dat de visser die wil innoveren aanloopt tegen een financieringsprobleem. In deze moeilijke tijd waarin we nu leven willen of kunnen de banken geen geld vrijmaken voor duurzame en innovatieve projecten die noodzakelijk zijn voor de visserij .

Dit begrijp ik niet helemaal want de aanvragen die onderbouwd zijn met cijfers laten goede prognoses zien. De terugverdienperiode is ook goed te noemen. De visser wil en blijft zijn nek uitsteken. Daarom roep ik de banken op om mee te doen, want samen kunnen we er voor zorgen dat wij onze heerlijke Noordzeeproducten kunnen blijven aanvoeren.

De BRA 2 vist goed en de besommingen zijn redelijk. Hoofdzakelijk bestaat de vangst nu uit schol. De kreeftjes laten zich zoals ieder jaar in deze periode moeilijker vangen, doordat ze naar wij denken de grond in duiken wanneer het water koud is.

In de jaren negentig viste ik met een kotter van 3.000 pk. Wij visten toen dikwijls op schol.
Als wij in die tijd in 9 dagen 400 a 500 kisten schol konden vangen waren we zeer tevreden. 

Door de inspanning van de visser  op het gebied van vangstbeheersing is het nu mogelijk dat mijn broer, vissende met een Eurokotter van 300 pk deze vangsten ook binnen haalt. De stand van de schol is dus aanzienlijk gegroeid. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

De overheid moet  naar ons blijven luisteren en  geen gedrochten creëren  die niets toevoegen. Laten we  blijven werken aan een uitvoerbaar en aanvaardbaar beleid voor alle partijen.

Hier wil ik het bij laten voor deze periode.

Ik groet u allen visserijvrienden.


Gerrit Kraak FA

Voorzitter
“Visserijvereniging Noordwest”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten