woensdag 29 mei 2013

De Waanzin van de Europese Visserij Regelgeving (1)Als visser probeer je zo duurzaam mogelijk de visserij te beoefenen. Die trend is lang geleden al ingezet. Er heeft op grote schaal innovatie plaatsgevonden in de visserij sector. Die innovatie gaat tot op de dag van vandaag door om nog duurzamer en maatschappelijk verantwoord de visserij te beoefenen.

De visserij regelgeving staat op vele punten echter haaks op de wens om de visserij duurzaam en maatschappelijk verantwoord uit te voeren.

Als voorbeeld nemen we een twinrig visser op schol. Deze visser viste in gebied X met wijde mazen om vooral de grotere schollen te vangen.  De kleine scholsorteringen kunnen op die wijze weer verder groeien. Bijkomend voordeel is dat de ook andere vissoorten die in het net terecht komen een grotere afmeting hebben, kleine sorteringen van die soorten wordt dus ook niet mee gevangen.


Bijvangst.
Als je specifiek op schol vist, vang je automatisch in geringe aantallen ook andere vissoorten.  Een bord voor het net hangen met verboden toegang voor “vissoort X, Y en Z” helpt namelijk niet. Door innovaties is al veel vooruitgang geboekt om zo weinig mogelijk andere soorten bij te vangen.


Verandering van gebied X naar gebied Y.
De twinrig visser besluit uit gebied X weg te vissen en het te proberen in het aansluitende gebied Y. Zich niet bewust zijnde dat er in gebied Y een andere “regelgeving” geld. In gebied Y geld regelgeving waardoor men verplicht is met kleine mazen te vissen.

Door deze verplichting om met kleine mazen te vissen vangt men dus kleinere schollen en andere vissoorten die men met grote mazen niet vangt.  Het kleine spul dat men vangt, waarvan het merendeel nog nooit gepaaid heeft, word door deze verplichte regelgeving mee gevangen. Deze regelgeving is totaal in strijd met een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beheer van de Noordzee.


Bekeuring.
Bij controle door de visserijinspectie blijkt dat men niet met kleine mazen vist, maar met grote mazen. Resultaat een dikke boete omdat je duurzaam en maatschappelijk verantwoord de visserij beoefent. 

Uit dit voorbeeld over de EU visserij regelgeving blijkt dat die regelgeving haaks staat op een duurzaam en maatschappelijk  verantwoorde Noordzee visserij. De visserman die besluit te innoveren en duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen betaald de rekening uiteindelijk wel.....

Nils Luijt (op persoonlijke titel)
Secretaris Visserijvereniging Noordwest
Tel 06-51665433
 ------------
 Reageren kan, alleen reacties met uw volledige naam worden geplaatst.

1 opmerking: