donderdag 13 juni 2013

Bezwaar Vibeg gesloten gebieden + compensatie.Visserijvereniging Noordwest heeft recent samen met de POWieringen en de visserijverenigingen Hulp in Nood en Ons Belang bezwaar ingediend n.a.v. het “Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 april 2013, kenmerk 13058223, tot beperking in toegankelijkheid ex artikel 20 Natuurbeschermingswet 1998, gelegen binnen de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan” (nr.114444).

Voor de visserman, dit draait om Vibeg akkoord. Er is een wijziging opgenomen in het besluit die niet overeenkomt met het oorspronkelijke akkoord. De coördinaten die vermeldt zijn in het besluit kloppen ook niet m.b.t. het oorspronkelijke akkoord. Er is vanuit het ministerie duidelijk geworden dat er bij de coördinaten een “foutje” is gemaakt, dat hersteld wordt.


Jaco Geurts CDA.
Richting CDA tweede Kamerlid Jaco Geurts is een brief verzonden over de stand van zaken in de garnalenvisserij en de gevolgen die gesloten gebieden hebben voor de sector.

Deze brief is namens visserijverenigingen Hulp in Nood, Ons belang, Noordwest en de PO Rousant verstuurd. De PO Wieringen had in soortgelijke termen Visned al opdracht gegeven om het verhaal aan te kaarten.

Door de sluiting van historische visgronden boven de Waddeneilanden op de Noordzee, en voor de Noord Hollandse kust wordt de garnalenvloot straks gedwongen om de visserij op een spreekwoordelijke “postzegel” uit te oefenen. Hierbij nog niet meegenomen dat er voor de Waddenzee een zelfde scenario dreigt door Viswad. Idem het verlies van historische visgronden aan eventueel windmolenparken binnen de 12 mijlszone zijn daarbij nog niet meegenomen.

De kern van de brief is dat er compensatie dient te komen voor de visserij sector omdat historische visgronden worden afgenomen. Daarnaast wordt benadrukt dat het gevoerde beleid zal leiden tot koude sanering van de garnalenvloot. De economische schade die de lokale visserijgemeenschappen en regionale economieën daardoor oplopen wordt tevens verwoord.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten