zondag 23 juni 2013

Oproep voor samenwerken visserij organisaties.

Aan de bestuursleden van de Nederlandse Visserij PO’s,            

Als iemand met een groot hart voor de visserij wil ik mij via deze mail tot u wenden. Naar mijn mening is de kottervisserij door onze beleidsmensen in een zeer benarde situatie gemanoeuvreerd. In het nieuwe GVB zitten een aantal lastige hobbels. Eén hiervan is de aanlandplicht.

Het heeft geen uitleg nodig wat dit voor de tong- en -kreeftvisserij gaat betekenen. Als bij deze visserij 5 procent discards is toegestaan, betekent dit naar mijn mening het einde voor de 8 cm visserij. De garnalenvisserij blijft nu nog buiten schot, maar de verwachting is dat dit niet zo zal blijven.

Wanneer een collega bestuurder roept: " Ik zie genoeg aanknopingspunten om de discardban aan te pakken", kan ik dit niet begrijpen. We moeten ons in ieder geval niet blind staren op de drie miljoen euro die onze staatssecretaris ons voorhoudt.

Vorige week is er door onze vertegenwoordigers met de staatssecretaris gesproken. Zij heeft gevraagd of de kotterorganisaties, trawlerrederijen en de handel, gezamenlijk een brief aan haar willen schrijven. Daarin moet worden verwoord hoe er tegen haar opstelling tegen de diverse onderwerpen wordt aangekeken.

Als ledenraad van de Nederlandse Vissersbond hebben wij bij onze uitvoerende mensen er dringend op aangedrongen dat we samen met de leden van VisNed moeten optrekken. Wij blijven bij het standpunt dat we de discardban niet zullen accepteren. Wij menen dat dit een doodsteek voor de visserij is.

De ledenraad bestaat hoofdzakelijk uit praktijkmensen. Zij vertegenwoordigen ook het geluid van de leden van de club. Wat voor onze leden telt, geldt volgens mij ook voor de leden van de andere visserijorganisaties. Naast de discardban hebben we nu ook te maken met gesloten gebieden op Noord- en Waddenzee. Ook hier moeten we samen optrekken voor zo goed mogelijke resultaten.

Ik wil u oproepen om op korte termijn gezamenlijk als Ledenraad van de Nederlandse Vissersbond en de bestuurders van de PO’s om de tafel te gaan zitten. Het is onze plicht om de uitvoerende mensen te voeden met de meningen van de leden. We moeten snel handelen; daarom is snel bij elkaar komen wenselijk.

Uit naam van de leden moet een brief aan de staatssecretaris opgesteld worden, waarin de onderwerpen duidelijk verwoord worden. Wij willen als ledenraad van de Nederlandse Vissersbond samen met de leden van de andere visserijorganisaties strijden tegen de aanlandplicht. Wij willen graag verder praten over het samengaan van de organisaties.

Met deze mail hoop ik een brug te slaan. Ik vind dat het mijn plicht is dit te proberen. 


Met vriendelijke groet,

            

Gerrit Kraak FA
Voorzitter Visserijvereniging Noordwest

________________________________________________________
Dit bericht is afgelopen week verstuurd naar de Nederlandse PO's in de visserijsector.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten