woensdag 11 september 2013

Vibeg en Viswad: naar de prullenbak….Jarenlang heeft de groene subsidie opetende lobby een ware hetze gevoerd richting de visserij. De hetze had de naam “bodemberoering”. Nergens kon je komen of het ideaal beeld van een visserij zonder bodemberoering werd nagestreefd, gevoed door “papierentijgers zonder visserij praktijkervaring”, c.q. de NGO’s, plus (semi) overheid instanties.

Nu feitelijk blijkt dat de bodemberoering door de visserij nihil is in vergelijking met de natuur is er dan ook alle reden toe om al het opgestelde beleid dat uitging van “schadelijke” effecten door bodemberoering door de visserij te schrappen.  Vibeg: het kan de prullenbak in.

Twee recente voorbeelden van artikelen waarin uitgelegd wordt dat de natuur een mega grote impact heeft op de bodemberoering in de Noordzee. Idem dat er geen schadelijke gevolgen zijn van bodemberoering.
Waar draait het om in de Noordzee?
Het draait erom om de Noordzee zo rendabel mogelijk te exploiteren. Daarom heeft men destijds de ruimtelijke ordening gemaakt voor de Noordzee.  Destijds is door het Productschap Vis het rapport “Nota ruimte voor visserij, vissen op een postzegel” opgesteld naar aanleiding van die ruimtelijke ordening.

Kort samengevat komt het er op neer dat er geen ruimte over blijft voor de visserij. Waarom niet? Simpel, de Noordzee is bestemd voor de grote multinationals die deze zee zo rendabel mogelijk mogen gaan exploiteren.  

 Aan de ene kant rendabel vanwege bedrijfeconomisch activiteiten die zijn gebaseerd op vraag en aanbod, aan de andere kant gebaseerd op groen idealisme gefinancierd met Europese subsidies. Windmolenparken als voorbeeld, maar je kunt ook denken aan de nieuwe “hype” die steeds meer van zich laat spreken: “Building with Nature” waar de visserij voor moet wijken.

Omdat alles zichtbaar wordt is het nu ook duidelijk dat NGO’s niets meer doen dan de weg plaveien voor een rendabele Noordzee.  Verjaag de minder winstgevende activiteiten in ruil voor een jaarlijkse pot met geld. Als extra cadeau ontvangen ze dan de felbegeerde zeereservaten.

Uiteraard is er aan die zeereservaten weer veel geld te verdienen door groen gekleurde onderzoeksinstituten die conclusies leveren op bestelling. Commerciële wetenschap in plaats van wakkere wetenschap.

En zo is de cirkel rond. Follow the money en je ziet exact hoe het spel in elkaar steekt. Uiteraard verwijzen de mensen die allemaal “mee-eten” van dit spel bovenstaande af als “complottheorie”, anders ligt er immers straks geen baantje, en of opdracht in het verschiet.  

Daarbij als laatste opmerkend dat de overheid in mijn optiek voor ogen heeft dat er straks slechts enkele grote partijen (multinationals) overblijven die de visserij op de Noordzee exploiteren.   


Gesloten gebieden?
Om het ideaal beeld van NGO’s te realiseren (zeereservaten) is men van mening dat er gesloten gebieden in de Noordzee en Waddenzee dienen te komen voor de visserij.  Met Vibeg en Viswad, waarin deze gesloten gebieden naar voren komen, probeert men onder het mom van “de visserij” heeft meegepraat deze onzalig makende plannen tot werkelijkheid te maken.

Het Vibeg traject is al gelopen, echter er kunnen grote vraagtekens gezet worden hoe dit tot stand is gekomen. Mij is heel duidelijk geworden dat visserij bedrijven onder allerlei valse voorwaarden (o.a. verkrijgen NB wetvergunning/ verkrijgen MSC certificering) dit akkoord getekend hebben, of onder voorwaarden die nu niet nagekomen worden.  

Waarom Vibeg, naast de valse voorwaarden waaronder getekend is,  van tafel moet kunt u hier lezen.


Actie
Om Vibeg en Viswad (nog niet definitief) van tafel te krijgen is het in mijn optiek noodzakelijk dat er goed georganiseerd actie wordt ondernomen. De maatschappij dient te weten wat er gaande is. Dat moet in eerste instantie het doel zijn.

Als je dat doel wil bereiken zal je publieksvriendelijke actie(s) dienen te organiseren waar de landelijke media op af komt. In het hol van de leeuw, het Binnenhof in Den Haag, daar zal je Nederland moeten voorlichten over wat er nu gaande is. Voordeel in Den Haag is dat de hele landelijke media daar al aanwezig is.

Een kabinet, dat in tijden van crisis een bedrijfstak de nek om wil draaien die garant staat voor de voedselvoorziening. De landelijke media zal daar van smullen en de verontwaardiging zal groot zijn bij de Nederlandse bevolking. En dat is nu net het doel om die boodschap landelijk over te brengen.

Alle andere initiatieven lokaal of regionaal zijn aanvullend goed, echter je bereikt er niet het hoofddoel mee. 

Nils Luijt (op persoonlijke titel)
Secretaris Visserijvereniging Noordwest
Tel 06-51665433

Geen opmerkingen:

Een reactie posten