zaterdag 16 maart 2013

Algemene Ledenvergadering 30 maart Visserijvereniging NoordwestVisserijvereniging Noordwest


Aan de leden van de Visserijvereniging Noordwest.

Den Helder, 16 maart 2013

Onderwerp: uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Visserijvereniging Noordwest.

Geachte schipper,

Op 30 maart a.s. aanvang 10.00 uur zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Visserijvereniging Noordwest plaatsvinden in de bestuurskamer van de visafslag te Den Oever.

U bent van harte welkom. Heeft u zaken die u naar voren wilt brengen op deze vergadering, of vragen hebben, neemt u dan even contact op met mij.

Vriendelijke groeten,

Gerrit Kraak - voorzitter
Tel 06 20446930


______________________________________________________Agenda Algemene Ledenvergadering Visserijvereniging Noordwest Zaterdag 30 maart 2013, bestuurskamer visafslag Den Oever, aanvang 10.00 uur.  1. Opening.

  1. Vaststellen van de agenda.

  1. Mededelingen en ingekomen stukken.

  1. Financiƫn / jaarrekening.
     a. Vast stellen contributie.
     b. Kascontrole commissie kiezen 2013.

  1. Activiteitenverslag 2012.


  1. Technische innovatie/ subsidies.
a.       Overlevingsbak garnalen.
b.      Landelijke innovatieregelingen/ Waddenfonds.


  1. Actuele visserij zaken.
a.       Certificering garnalen.
b.      Discards.
c.       Natura 2000: VIBEG, VISWAD, NB wet vergunning.
d.      Bemanningszaken.
e.       Staandwantvisserij Denen binnen Nederlandse 12 mijl.
f.       Weekendverbod garnalenvisserij vlagschepen Nederlandse wateren.


  1. Wat verder ter tafel komt.


  1. Rondvraag.


  1. Sluiting.
Concept agenda. Tot 23 maart kunnen er nog punten toegevoegd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten